KOGO Architektura – pracownia architektoniczna | Regulamin

Regulamin

Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne.
1. Operatorem Serwisu jest firma KOGO Architektura Sp. z o. o. ul. Barona 30/205, 43-100 Tychy, NIP: 646 294 77 60, adres e-mail: biuro@kogo.com.pl
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Informacje w formularzach.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania kontaktu handlowego.

3. Informacja o plikach cookies.
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce użytkownika,
g) informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 

Klauzula informacyjna

1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych zostanie Firma KOGO Architektura Sp. z o. o. ul. Barona 30/205, 43-100 Tychy, NIP: 646 294 77 60, adres e-mail: biuro@kogo.com.pl

2. Dane kontaktowe
Jako Administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się na adres email: biuro@kogo.com.pl, lub pisemnie na adres: KOGO Architektura Sp. z o. o. ul. Barona 30/205, 43-100 Tychy z dopiskiem „Dane osobowe”

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
– Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wystawienia dokumentu księgowego, podstawa prawna: Art. 106e. Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017 poz. 1221)
– Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu sporządzenia dokumentacji projektowej, podstawa prawna: Paragraf 3, Rozdział 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462)
– Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu złożenia wniosków do Organu administracji architektoniczno-budowlanej, podstawa prawna: Art. 82b Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)
– Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu skontaktowania się i ustaleniu terminu wizyty, podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Radu (UE) 2016.679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

4. Okres przez który dane będą przechowywane
Państwa dane będą przechowywane przez okres pełnych pięciu lat od końca roku obrachunkowego

5. Odbiorcy danych
– Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wypełnienia zobowiązań umownych, w celu wykonania ciążącego na spółce obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów spółki lub strony trzeciej. Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy spółki oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz spółki usługi wewnętrzne (np. usługi projektowe w poszczególnych branżach, IT).
– Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie spółki i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy.

6. Przekazywanie danych poza EOG
1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej („państwa trzecie”). Możliwe jest przekazywanie danych osobowych przez Administratora do państwa trzeciego wyłącznie, jeżeli jest to niezbędne do wykonania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez spółkę. Jakiekolwiek inne przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody. Przysługuje Państwu, na wniosek złożony do Administratora, kopia danych osobowych przekazywanych od państwa trzeciego
2. Prawa osoby, której dane dotyczą
– Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
– Przysługuje Państwu prawo przeniesienia danych do innego Administratora
– Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednak w czasie, w którym zgoda obowiązywała Nasza firma mogła zgodnie z prawem przetwarzać dane
– Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez Naszą Firmę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.