KOGO Architektura – pracownia architektoniczna | Przedszkole ekologiczne

Przedszkole ekologiczne

Lokalizacja: Katowice
Powierzchnia użytkowa: 447 m2
Kubatura: 2260 m3
Konstrukcja: tradycyjna murowana, stropy i stropodach żelbetowy


Projekt zakłada utworzenie przedszkola 4-ro oddziałowego jako rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.